Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych jest Firma Projektowo-Handlowa 2M Agnieszka Maksymowicz z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Sienkiewicza 17, 87-100 Toruń.
 2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytania (art.6 ust.1 lit.f RODO)
 3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych.